Parkskötsel – ett kommunalt ansvar

sanna      -

Parkskötsel – ett kommunalt ansvar

Kommunen har många olika ansvarsområden, och ett av dem är att sköta om de parker och grönområden som finns inom kommunen. På vilket sätt kommunen tar sig an detta ansvar kan naturligtvis variera, men ett typexempel är sannolikt Stockholm stads målsättning med sin parkskötsel: de vill vårda och bevara de befintliga parkerna, samtidigt som de utvecklar stadens grönområden för att anpassa dem efter det ständigt ökande trycket från fler invånare i staden. Det betyder att parkerna måste göras mer hållbara, både bokstavligen och i den utökade bemärkelsen; bokstavligen genom att man till exempel skapar gräsmattor som är mer slittåliga, och i den utökade bemärkelsen genom att man använder mer miljövänliga maskiner för att underhålla och sköta parkerna.

Parkerna är viktiga för kommunens invånare av flera anledningar. För innerstadsbor utgör till exempel parkerna ett andrum från stadens buller och stress, och bidrar till att skapa en bättre luft. Både i städer och i förorterna skapar parkerna dessutom arbetstillfällen, särskilt för unga, då parkskötsel är ett arbetsområde som är lätt att komma in i även om man inte har någon tidigare erfarenhet eller utbildning. Det är därför viktigt att man tar hand om den resurs som parkerna utgör.

Något som är ovanligt i kommunala parker är dock växthus. Om man vill se ett större växthus än de man själv kan köpa till sin tomt får man därför vanligtvis söka sig till olika typer av museum, som Bergianska trädgården i Stockholm.

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark