Hur finansieras en kommun?

sanna      -

Hur finansieras en kommun?

En kommun har många ansvarsområden, och således även många utgifter. Precis som en privatperson måste en kommun göra upp en budget där de väger sina inkomster mot sina utgifter, för att se vad den har råd med. Skillnaden ligger kanske framförallt i hur dessa inkomster ser ut, och vad som kan göras om man märker att de inte räcker till. Medan en privatperson kanske skulle lösa problemet i stunden med ett mindre lån via exempelvis Enklare, är det inte lika lätt för kommuner att låna pengar. Det är inte heller ansvarsfullt mot kommunens medborgare att sätta sig i skuld. Så var får då kommunerna sina pengar ifrån?

Majoriteten av de pengar som kommunen använder för att finansiera sina projekt kommer från kommunalskatten, det vill säga den skatt som kommunerna tar ut av sina medborgare. Dessa skatter motsvarar ungefär 70 procent av kommunernas inkomster. Vad som ska beskattas av kommunerna avgör staten, och detta kan kommunerna med andra ord inte kontrollera. Däremot styr de själva över hur stor skatten ska vara, och det är således detta kommunerna kan reglera i första hand om de märker att ekonomin inte går ihop – då höjs kommunalskatten.

Självklart får kommunerna också vissa bidrag från staten. Somliga av dessa bidrag är allmänna, vilket betyder att kommunerna får använda dem så som de anser bäst, medan andra ges ut för ett specifikt ändamål, och således är öronmärkta för detta.

De pengar som kommunen får in från kommunalskatten får de dock styra över helt i egen regi, och fördela på det sätt som de anser bäst för kommunen. Ett exempel på hur detta kan skilja sig från kommun till kommun är att äldreomsorgen kan vara mer eller mindre subventionerad av kommunen – i vissa kommuner får medborgarna själva betala för detta, vilket gör det till ytterligare en inkomstkälla för kommunen, medan andra kommuner prioriterar äldreomsorgen som ett område som ska finansieras av kommunalskatten.

Trivs man inte med den ekonomi som ens kommun bedriver har man möjlighet att påverka på två sätt: genom att rösta i kommunalvalen eller genom att flytta till en annan kommun.

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark