Lokal- och kontorssituationen i Stockholm

sanna      -

Lokal- och kontorssituationen i Stockholm

Stockholm är en attraktiv stad och det är den storstad i Sverige som med bred marginal har störst inflyttning, vilket omfattar såväl privatpersoner som företag. Den omfattande inflyttningen leder till att efterfrågan på industrilokaler och kontor är konstant hög. Detta i sin tur leder till att priserna stiger och att det blir allt svårare att hyra något till rimliga priser.

Kontorslokaler

Bristen på kontorslokaler är ett stort problem för Stockholms näringsliv. Allt fler företag väljer att lägga sina verksamheter utanför Stockholm med hänvisning till bristen på kontorslokaler. Detta är en olycklig utveckling och dessutom är bilden inte helt sann. Även om efterfrågan är hög, finns det relativt gott om kontorslokaler och det är fullt möjligt för de flesta företag att hyra ett kontor i Stockholm. För att vara säker på att hitta ett kontor måste man emellertid vara kreativ och inte endast använda sig av den traditionella vägen i form av direktkontakter med fastighetsägarna.

Många företag i Stockholm hyr för stora lokaler vilket har medfört att det finns en väl fungerande marknad för andrahandsuthyrning. Det är inte ovanligt att ett företag därför hyr in sig hos ett annat företag och disponerar en viss yta. Denna yta kan vara allt från ett enskilt rum till ett helt våningsplan i en större byggnad. En annan lösning är att man under kortare tid hyr in sig i rivnings- eller omställningsfastigheter. Sammanfattningsvis finns det lediga kontorsutrymmen i Stockholm. För att få tillgång till dessa måste man dock vara kreativ och använda sig av alternativa lösningar.

Industrilokaler

Situationen avseende industrilokaler är något annorlunda. Efterfrågan på industrilokaler i centra Stockholm är mycket hög men det finns ett mycket stort utbud i utkanterna av Stockholm. Dessutom är det ofta mindre viktigt för ett industriföretag att ha sina lokaler i centra Stockholm, jämfört med ett administrativt företag som till exempel en advokatbyrå, en revisionsfirma eller ett rekryteringsföretag. För många industriföretag är det närmast en fördel att befinna sig utanför centrum med tanke på bland annat trafiksituationen och olika säkerhetsföreskrifter för verksamheten.

Kostnaderna för att hyra lokal eller kontor i Stockholm

Kvadratmeterpriserna för att hyra en lokal i centra Stockholm är de högsta i Sverige. Det är inte på något sätt exceptionellt, Stockholm är trots allt vår största stad och samtidigt vår huvudstad. Situationen är densamma i de flesta länder runtom i världen. Det företag som vill bedriva sin verksamhet i centrum av landets huvudstad får vara beredda att betala för detta. Samtidigt får man tillgång till en fantastisk stad med enorma nätverksmöjligheter, en god infrastruktur och framförallt tillgång till en mycket välutbildad arbetskraft.

Den framtida utvecklingen

Det finns inte något som pekar på att utvecklingen kommer att ändras inom överskådlig framtid. Efterfrågan på kontor i centrala Stockholm kommer att vara fortsatt hög. Samtidigt kommer nybyggnationen att vara begränsad. Vad som kommer att underlätta för de företag som söker kontor i Stockholm är alternativa och flexibla lösningar i form av kreativa andrahandsuthyrningar, coworking-utrymmen och kontorshotell. Det är den typen av lösningar som kommer göra det möjligt för företag att fortsätta etablera sig i Stockholm.

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark