Kommuner och sociala medier

sanna      -

Kommuner och sociala medier

Hur man än är inställd till sociala medier så är de idag en viktig del av många människors liv. Med politiker som Donald Trump som twittrar i tid och otid har detta fått mer uppmärksamhet än någonsin och därför har många kommuner gått ut med riktlinjer till sina medlemmar om deras ansvar och plikter i ämnet.

En kommun som satsat på detta är, inte förvånande med tanke på det stora antalet studenter, Uppsala kommun där man ger noggranna riktlinjer för dem som vill uttala sig eller i allmänhet vara aktiva i sociala medier.

Kommunen uppmanar sina medlemmar att hålla en viss lugn och öppen ton om de vill uttala sig i sociala medier och man är noggrann med att poängtera att samtidigt som dessa kan vara fördelaktiga, inte minst i reklamsyfte för kommunen, så är det också viktigt att man lyssnar på vad folk har att säga om Uppsala. Man kan både få viktig information och på så sätt förbättra kommunens olika aspekter men också rekrytera nya medlemmar och ge alla en känsla av delaktighet. Dock skall man undvika alla former av negativa yttringar såsom rasism, sexism eller partipolitiska gräl.

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark