Kommunjurist – vad gör en sån?

sanna      -

Kommunjurist – vad gör en sån?

I alla Sveriges kommuner finns en kommunjurist som har som uppdrag att vara den som är juridiskt sakkunnig. Denne person ska ge juridiska råd åt kommunstyrelsen som leder kommunens arbete. Man ska också ge juridiska råd åt politiska nämnder som ger uppdrag åt kommunens tjänstemän, och även åt alla kommunens olika verksamhetsgrenar. Man kan få hantera juridisk utbildning till anställda inom kommun och förvaltning. Det är ett jobb som innebär ett mycket stort ansvar och många spännande frågor och kontakter. I rollen som kommunjurist ska man också vara kommunens juridiska ombud i de fall man har en förhandling, eller är inbegripen i en rättslig process som exempelvis en tvist som går till domstol. En juristexamen krävs naturligtvis, och lång erfarenhet av juridiskt arbete.

Viktigt med rätt kompetens

Eftersom en kommun har myndighetsutövning, och fattar beslut om LSS, hemtjänst, upphandling, antagning till utbildning, bygglov och andra frågor som så nära berör kommunens invånare på olika sätt, är det oerhört viktigt att kommunens jurist tar sitt utbildningsansvar på yttersta allvar. När en kommunjurist själv ska förklara vad hon gör, berättar hon att hon utbildar personal inom verksamhetsområdets juridiska frågor. Det handlar om att ge kunskap till de som inom kommunen handlägger ärenden, och ge både dem och kommunens invånare stöd i att tolka lag och förordning. Tillsammans med förvaltningsledning utarbetas sedan en praxis efter tolkningen som gjort. Kommunjuristen fattar själv inga beslut, utan fungerar enbart som sakkunnig och ger råd och stöd i olika frågor. Jag som jobbar i en kommun och ibland måste vända mig till juristen för att få råd i kniviga frågor tycker det är fantastiskt skönt att kunna få det stödet.

En övergripande roll

Juristyrket lockar många då det på ytan verkar vara glamoröst. Hur många av oss har inte sett vackra kvinnor i dräkt och män i kostym hålla ett inledande försvarstal eller en slutplädering i en domstol, inför en hänförd jury på tv? Och visst har vi sett åklagare som knivskar analyserar och driver på en rättegång på film? Det finns visserligen flera yrken relativt hög status som läkare och till exempel tandläkare, som också visas på film och i tv-serier, men de jobbar med den enskilda patienten medan juristen jobbar med eller mot ett helt system. Ska man jämföra är det snarare en övergripande roll , som en professor kanske, som både undervisar och undersöker fakta för att ge råd till institutionen, andra forskare och handleda doktorander. Båda har i alla fall digra krav på dokumentation, vilket nog är den mist glamorösa sidan av jobbet.

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark