Kommunernas ansvar för miljön

Bild på hav i solnedgång
Rebecka      -

Kommunernas ansvar för miljön

Att vi står inför en stor utmaning när det kommer till klimatförändring är något som förhoppningsvis inte klingar obekant. Dock är det som en vedklyv huggit mellan de politiska partierna som hellre jobbar mot varandra än med varandra i viktiga frågor som rör miljön. Nästan alla partier i Sverige har tagit en separat ställning när det kommer till de gröna frågorna. Miljöpartiet är inte längre det enda partiet som intresserar sig för miljöfrågorna, till exempel har centerpartiet med Annie Lööf i ledningen även engagerat sig starkt i den här frågan. De vill bland annat införa subventioner för de som väljer klimatsmarta alternativ som bland annat solceller.

Vågor på ett hav

Det är dock inte endast energikällorna som behövs bytas ut och ersättas med miljövänliga alternativ. Många aspekter av samhället bidrar till utsläpp även om det inte är i samma mängd eller blir lika mycket uppmärksammat som utsläpp från bilar och andra fordon. stöd behövs för dåliga avlopp också! Dessvärre finns det många som inte har koll på vad som är okej att spola ner i toaletten och vad som inte är det. Och då talar vi inte endast om skräp som strumpbyxor eller använda tamponger, utan folk spolar även ner mediciner och kemikalier som sedan förorenar våra hav. Det som händer är att fiskarna i havet får i sig dessa kemikalier och sedan får människan i sin tur i sig dessa när vi konsumerar fisken. Det är en kedja som inte uppmärksammats mycket innan, men som det talas mycket om nu. Det är otroligt viktigt att vi lär oss och våra barn om hur man återvinner olika saker på rätt sätt så att det inte förorenar.

Träd och hav i solnedgång

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark