Hur kommuner kan hjälpa företag!

sanna      -

Hur kommuner kan hjälpa företag!

Nätverka i kommunen

Sveriges kommuner består förstås av många olika stora kommuner och i kommunerna finns företag som är olika stora och därför har väldigt olika behov. För att bli en starkare kommun så behöver man ha ett starkt företagsklimat där andra än bara kommunen engagerar sig i samhället.

Företagen ser oftast också väldigt olika ut, vissa håller på med tung industri andra gör tjänster inom IT, reklam och utbildningsbranschen. När mixen är god finns också möjligheterna till ett bra samarbete.

Ett produktivt företagsklimat gör att företag får mer att göra, det leder till mer arbeten och fler skattebetalare i en kommun. Vilket i sig leder till en starkare kommun som kan skapa ännu bättre förutsättningar för gott företagande.

Var är ditt företag!

En viktigt uppgift för kommuner är att hitta mark och lokaler för företagen och då skiljer sig behoven avsevärt om man jämför ett företag som jobbar med Flyttstädning i Strängnäs och ett företag som serverar mat dygnet runt.

Självklart är det privata företag och kommun som säljer och hyr ut lokalerna och mark. Men det kommer alltid att vara kommunen som måste ta ett helhetsgrepp om situationen.

Behöver ditt företag olika tillstånd

Kommuner har också ansvar att informera och reglera vissa lagar och bestämmelser inom kommunen. Det kan vara allt från alkohol tillstånd till miljöutsläpp som måste kontrolleras och regleras.

Kan kommuner få hjälp?

Alla kommuner i Sverige måste ordna med vård för äldre, stöd för personer med funktionsnedsättningar, skolor och räddningstjänsten med mera. Medans det är Landstingen som jobbar med sjukvården. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) arbetar för att medlemmarna ska kunna utföra sina ansvarsuppgifter.

Företagsklimatet

Många företagare har ibland kontakt med sin kommun. Därför är det viktigt att kommunen kan ge hjälp och svar på frågor på ett korrekt sätt, när kommunen är snabb och informerad så blir det bättre förutsättningar för ett produktivt utveckling.

Kommuner som jobbar aktivt med dessa frågor har förstås bättre framgångar när det gäller företag som är små till medelstora.

Locka fler företag

Många kommuner har sett att det kan vara lättare att hjälpa företag att flytta till sin region än att få människor att starta nya. Därför finns det en konkurrenssituation mellan kommunerna. Många kommuner gör reklam och ger information om fördelarna med sin kommun på internet och mässor.

Man ber företag att kontakta företag för att kunna underlätta deras etablering i kommunen. Man kan ordna med mark eller lokaler. Ge

nödvändiga tillstånd och öppna upp för upphandlingar från kommunens sida.

Stöd för nya företag

En annat sätt är att underlätta för nyföretagande. Det görs med utbildningar, ekonomiska bidrag, coacher för företagande. Dessutom kan kommunen många gånger sätta företagen i kontakt med varandra så de nya företagen kan få kunder.

Hoppas att du och din kommun har fått hjälp av dessa enkla råd.

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark