Den kommunala flyktingpolitiken

sanna      -

Den kommunala flyktingpolitiken

Det har länge kommit flyktingar till Sverige och periodvis har dessa tillströmningar ökat. Under senare år har Europa drabbats av en stor flyktingkris, inte minst på grund av kriget i Syrien, vilket fått landets kommuner att syssla med flyktingfrågor mer än någonsin. I Valdemarsviks kommun har man startat ett projekt som i folkmun kallas ”Flykting söker bonde” där man kombinerar lokal flyktingpolitik med miljöfrågor.

Projektet går ut på att man låter flyktingar med erfarenhet från olika former av jordbruk komma på studiebesök på kommunens olika gårdar, samtidigt som de får lära sig svenska och få möjligheter till anställning och på så sätt förenar man både lärdomar med arbetsmarknad.

Sagda kommun har över huvud taget satsat rejält på en mycket medmänsklig integrationspolitik där man uppmuntrar flyktingar till att komma i kontakt med både varandra och lokalbor. Till exempel anordnas temakvällar för unga och gamla, körkortsmotivation av flyktingar för flyktingar och språkcaféer som alla är välkomna till. Det finns ingenting som fungerar bättre än att låta människor utvecklas, samtala och lära sig av varandra för att uppnå en harmonisk samexistens mellan olika folk och kulturer. En läxa som Valdemarsviks kommun lyckats lära många!

Senaste inläggen

Sverige på Facebook

businesso-dark